Ons aanbod muziek
Harfa


Foto: Bert Woltjes

HARMONIE-/FANFARE-ORKESTEN

Voor een aantal leden van de harmonie-/fanfare-orkesten bestaat de mogelijkheid les te krijgen aan de muziekschool.
Het doel van de lessen is de muzikale prestaties van de amateurmusici te verbeteren en daarmee het spel van de muziekverenigingen op een hoger niveau te brengen.

De cursussen leiden op voor examens op A, B, C en D niveau. Voor het A- en B-diploma wordt gewoonlijk in groepsverband les gegeven.
Voor ieder diploma geldt in principe een cursusduur van twee jaar met een eventuele herkansing na één jaar. Alle leerlingen doen examen, ook volwassenen.
De diploma’s worden verstrekt door ‘Kunstfactor’, een landelijk expertisecentrum voor amateurmuziek.

Aanmelding vindt plaats via de muziekverenigingen in de gemeente Veendam. Ook de verhuur van instrumenten wordt door de muziekverenigingen verzorgd.

Voor Harfa A en B gelden wekelijkse lessen van 20 minuten. Kosten: € 160,- per jaar.
Voor Harfa C en D gelden wekelijkse lessen van 30 minuten. Kosten: € 235,- per jaar.